Senaste nyheterna

Styrelsen informerar främst dig som medlem om viktiga nyheter via mejl, men vi serverar även korta aktuella blogginlägg här på webbplatsen.
Om motioner till årsstämman 15 maj

Om motioner till årsstämman 15 maj

Vid föreningens årsstämmor har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med förslag till förändring av saker för behandling på årsstämman. En motion ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska motionen vara […]

Vårstädning söndag 15 april

Vårstädning söndag 15 april

Skriv redan idag in datumet i din kalender. Vi samlas på förmiddagen vid carporten för utdelning av arbetsuppgifter och avslutar som vanligt med korvgrillning. Drygt en vecka innan städdagen äger rum, kommer det som vanligt att sitta lappar i respektive entré i varje bostadshus. Dessa lappar som du ska kunna […]

Avin för november månad

Avin för november månad

Som du säkert noterat var det ingen elförbrukning med på avin som du fick i början av oktober månad. Det beror på en miss från de som rapporterar förbrukningen. Du får därför en separat avi på elförbrukningen som gäller för mitten av augusti till mitten av september. Denna avi ska vara […]

Rökning på föreningens ytor

Rökning på föreningens ytor

Det verkar som om bänkarna mellan hus 23 och 25 används för att ta en rökpaus vid. Tyvärr lämnar de som röker spår efter sig i form av fimpar, vilket inte är okej. Det gäller för övrigt föreningens samtliga ytor. Om du röker – se då till att ta med […]

Besiktning av fastigheternas fasader

Besiktning av fastigheternas fasader

För att göra ”allt vi kan” när det gäller kontroll av våra fastigheters fasader – så att vi vet att allt står rätt till – kommer det att tas stickprov på samtliga huskroppar. Detta görs i form av att, med hjälp av en skylift (för att komma åt även högt upp på […]

Byte av belysning i hissarna

Byte av belysning i hissarna

Belysningen och ledningarna är utslitna/spruckna/torra och behöver bytas ut. Vi passar samtidigt på att byta ut armatur och lampor till LED-belysning, vilka är bättre för miljön i och med att de är mindre energikrävande. Dessutom har de en betydligt längre livslängd. Bytet kommer ske enligt tidplanen nedan. Räkna med att […]

Vanliga frågor och svar…

…som styrelsen får från både nya såväl som befintliga medlemmar.

Du behöver varken köpa eller byta de luftfilter som sitter bakom de flesta elementen på egen hand.

Styrelsen ser till att en extern leverantör av filter kommer och byter filter i alla medlemmars lägenheter vartannat år.

Du får information i god tid i förväg när filterbyte kommer att ske via det månatliga nyhetsbrevet från styrelsen.

Har du frågor om filterbyte? Kontakta den i styrelsen som är ansvarig för föreningens tekniska förvaltning.

Load More

Fastigheterna byggdes av projektutvecklaren JM, vartefter bostadsrättsföreningen bildades 2008 och består av 91 lägenheter