Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

Att bo i en bostadsrätt innebär således att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen både äger såväl som förvaltar bostäderna och de gemensamma ytor som ingår i föreningens område. Genom styrelsen, som du kan vara med att välja vid den årliga föreningsstämman, bestämmer därför du och dina grannar tillsammans över era bostäder.

Skillnaden på en bostadsrätt och hyresrätt

En hyresrätt är en lägenhet som man hyr av en fastighetsägare. Där ansvarar fastighetsägaren för bostaden och justerar eller reparerar allt mellan tak och mark i fastigheten, inklusive vitvaror, alltså kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin m.m.

I en bostadsrättsförening ägs istället fastigheten gemensamt av dem som bor i huset/husen. Mer specifikt äger du rätten att bo i din bostadsrätt. Till skillnad från en hyresrätt har du större frihet att exempelvis tapetsera och förändra saker i bostaden. Med frihet kommer även ansvar och du måste sköta om och underhålla din bostad för att minska risken för skador, exempelvis fukt. I bostadspärmen, som ska finnas i din bostad och alltid lämnas över till nästkommande ägare, står mycket av vad du behöver veta.

Praktiskt innebär detta att om din kyl, spis eller tvättmaskin går sönder i en bostadsrätt, är det ditt ansvar att laga utrustningen eller att ersätta den – inte föreningens.

Vårda de gemensamma ytorna

I en förening delar du alltså ansvaret med övriga boende, vilket innebär att du och alla andra ska ta hand om era bostäder, bostadsrättsföreningens uteplats och använda de gemensamma ytorna (återvinningsrum, cykel- och barnvagnsrum m.m.) med omtanke för att området ska vara så attraktivt som möjligt.

Alla möjligheter till att hålla nere kostnaderna för föreningen är välkomna (kontakta styrelsen om du har bra förslag). Det gynnar alla boende och värdet på våra bostäder.

Ordningsregler och stadgar

Som ägare av en bostadsrätt har du ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen.

För att förtydliga vad du får, bör och måste förhålla dig till rekommenderar vi dig att läsa igenom både bostadsrättsföreningens ordningsregler och stadgar. Dessa måste du följa om du bor i bostadsrättsföreningens bostäder.

Förändringar i din bostad

Du har rätt att göra vissa mindre förändringar i bostaden. Däremot får du inte utan styrelsens godkännande göra några väsentliga ändringar, som att flytta dörrar och väggar. Mycket av detta beskrivs både i ordningsregler och stadgar, men bostadsrättsföreningen har även speciella riktlinjer för om du vill sätta upp markisväv eller balkongskydd.

Att låta andra bo i din bostad

Du har rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse ska dock godkänna köparen som medlem i föreningen.

Trots att du äger din lägenhet kan du inte göra exakt vad du vill med den, såsom att hyra ut den i andra hand. För att få låta någon annan person bo i din bostad krävs styrelsens godkännande och på sidan om andrahandsuthyrning kan du läsa mer om exakt vad som gäller.

Frågor och svar

Förhoppningsvis har du nu blivit klokare över vad som gäller att bo i en bostadsrätt. Ytterligare ett tips är att läsa våra vanliga frågor och svar. Har du trots allt frågor efter detta, är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.