Avin för november månad

Avin för november månad

Som du säkert noterat var det ingen elförbrukning med på avin som du fick i början av oktober månad.

Det beror på en miss från de som rapporterar förbrukningen.

Du får därför en separat avi på elförbrukningen som gäller för mitten av augusti till mitten av september.

Denna avi ska vara betald i slutet av oktober.