Besiktning av fastigheternas fasader

Besiktning av fastigheternas fasader

För att göra ”allt vi kan” när det gäller kontroll av våra fastigheters fasader – så att vi vet att allt står rätt till – kommer det att tas stickprov på samtliga huskroppar.

Detta görs i form av att, med hjälp av en skylift (för att komma åt även högt upp på fasaderna), borra hål och kontrollera om det finns fuktighet bakom ytskiktet.

Preliminära datum för stickprov:

  • onsdag 24 oktober: hus 17, 19, 20, 21, 22
  • tisdag 30 oktober: hus 23, 25, 27

Den som är uppmärksam noterar att dessa datum sammanfaller med servicedagarna på gatan. Allt för att de som gör stickproven ska kunna komma nära husen och utföra provtagningarna.

Vi ber er därför att de kommande servicedagarna lämna ett par timmars extra tomt på fordon på respektive del av vår gata.

Anledningen till att dagarna för provtagning är preliminära är att det behöver komma en del regn för att provtagningen ska vara relevant. Kommer inget regn flyttas provtagningen fram.

Har du frågor gällande besiktningen, kontakta den i styrelsen som är ansvarig för teknisk förvaltning.