Om motioner till årsstämman 15 maj

Om motioner till årsstämman 15 maj

Vid föreningens årsstämmor har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med förslag till förändring av saker för behandling på årsstämman.

  • En motion ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska motionen vara så tydligt skriven att man ska kunna besvara motionen med ja eller nej
  • En motion får enbart behandla en fråga så har du flera förslag måste du skicka in flera motioner
  • En motion ska slutligen vara undertecknad av den som lämnar in motionen (motionären)

Vill du lämna en eller flera motioner till årsstämman 15 maj 2019, ska den eller de lämnas till styrelsen senast 24 mars 2019 i föreningens postlåda i hus 22.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen.