Information om föreningen

Information om föreningen

Föreningen är äkta består av 91 st bostadsrätter, inga hyresrätter och inga lokaler. Samtliga lägenheter har egen balkong eller uteplats.

Avgiften är baserad på lägenhetens andelstal (bostadsrättens insats vid föreningens bildande).

Månadsavgifter från och med 1 januari 2019:

 • 2 rum 57 kvm: 2 982 kr/mån
 • 3 rum 84 kvm: 3 915 kr/mån
 • 3 rum 88 kvm: 4 042 kr/mån
 • 4 rum 99 kvm: 4 459 kr/mån
 • 4 rum 100 kvm:  4 488 kr/mån
 • 4 rum 106 kvm: 4 681 kr/mån
 • 4 rum 109 kvm: 4 779 kr/mån
 • 5 rum 119 kvm: 5 163 kr/mån

I avgiften ingår:

 • Värme
 • Vatten
 • Sophämtning och källsorteringsrum
 • Källarförråd
 • Bostadsrättstillägg till hemförsäkring

Därpå tillkommer en obligatorisk avgift från Telia för bredband, TV och telefoni (kostar för närvarande 212 kr/månad per lägenhet, november -2013). Avgiften går inte att avstå från och den indexeras enligt Telias prislista.

Föreningen delar gemensam el (Brf Granatäpplet har elavtal för samtliga lägenheter i föreningen). Det tas ut en abonnemangsavgift som det ej går att avstå från. För närvarande 81 kr/månad och lägenhet (januari 2018). Elförbrukningen avläses den 15:e varje månad (eller närmaste vardag) och debiteras på efterkommande månads avi, till av föreningen, vid avläsningen, fastställd taxa. Det görs inga extra avläsningar vid försäljning eller tillträde. Förbrukad el debiteras lägenhet ej person och betalningsansvar för ännu ej debiterad el följer med lägenhet till ny medlem. Kostnad för elförbrukning får justeras mellan säljare och köpare separat vid tillträdet.

Bostadsrättsföreningen Granatäpplet har en mycket god ekonomi. Föreningen satsar på ekonomisk långsiktighet och därmed förutsägbara framtida kostnader där så är möjligt med långa avtal med våra leverantörer.

Fråga om pantsättning för respektive lägenhet besvaras av vår ekonomiska förvaltare:

Hem & Fastighet
medlem@hemochfastighet.se
08-429 80 02
www.hemochfastighet.se

Pantsättningsavgiften är 1% av gällande basbelopp per pantnotering debiteras pantsättaren/låntagaren.

Överlåtelseavgiften är 2,5% av prisbasbelopp som betalas av köparen.

Juridisk person godkänns inte som medlem.

Delat ägande accepteras.

Andrahandsuthyrning sked via ansökningsblankett och måste följa föreningens policy för andrahandsuthyrning.

Trappstädning utförs av städfirma.

Lägenhetsnumrering i all kontakt med föreningen skall föreningens interna nummerserie om 3 siffror användas då det anger vilken lägenhet i föreningen som avses. Lantmäteriets serie om 4 siffror startar om numreringen för varje hus.

Till varje lägenhet finns en bostadspärm. I den finns all information om lägenhetens skötsel, ansvarsgränser, hur man underhåller lägenheten m.m. Pärmen tillhör lägenheten och säljare är skyldig att överlämna den till köparen. Varje pärm är unik för respektive lägenhet och styrelsen har inga extra pärmar.