Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicyn för Bostadsrättsföreningen Granatäpplet beskriver hur vi hanterar personuppgifter som ges till oss på denna webbsida (www.granatapplet.se).


Gäller från och med 2018-05-25

För Bostadsrättsföreningen Granatäpplet (nedan Granatäpplet), är personlig integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom Granatäpplets verksamhet är Bostadsrättsföreningen Granatäpplet personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar i huvudsak endast ditt namn, mejladress, telefonnummer samt – om du är bostadsrättsinnehavare – även lägenhetens tresiffriga lägenhetsnummer. Du behöver ange dessa uppgifter till oss då du väljer att kontakta oss via något av de kontaktformulär finns på denna webbsida.

Vi behöver behandla dessa uppgifter för att kunna kommunicera med dig samt för att kunna besvara ditt meddelande.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att kontakta andra parter, till exempel IT-leverantörer för fakturaärenden eller till exempel reparationsfirmor. De är då personuppgiftsbiträden till oss. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Tidsmässig hantering av personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Har du frågor om vår integritetspolicy?

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Granatäpplets sekreterare, som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Granatäpplet kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på denna webbsida på webbplatsen.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen (GDPR) på Datainspektionens webbsida.