FAQ Category: <span>Teknisk förvalning</span>

Behöver jag byta luftfilter i lägenheten?

Behöver jag byta luftfilter i lägenheten?

Du behöver varken köpa eller byta de luftfilter som sitter bakom de flesta elementen på egen hand. Styrelsen ser till att en extern leverantör av filter kommer och byter filter i alla medlemmars lägenheter vartannat år. Du får information i god tid i förväg när filterbyte kommer att ske via […]