Försäkring (bostadsrättstillägg)

Försäkring (bostadsrättstillägg)

Föreningen har tecknat ett försäkringsavtal med IF som gäller sedan 2012-07-01 och i fastighetsförsäkringen ingår även ett skydd som ersätter bostadsrättstillägget som enskild medlem normalt lägger till på sin hemförsäkring.

Styrelsen har således lyckats bibehålla föreningens försäkringskostnader, men ökat innehållet i form av bostadsrättstilläget som innebär en minskad kostnad för den enskilde medlemmen med cirka 200-300 kr/år.

Befintliga eller blivande medlemmar i föreningen behöver därför inte teckna något tillägg för bostadsrätt till hemförsäkringen, utan kan ha kvar sin hemförsäkring som tidigare och säga upp bostadsrättstillägget. Kontakta ditt försäkringsbolag för din hemförsäkring för att undersök möjligheterna att säga upp det.

Det kollektiva bostadsrättstillägget är en fullvärdesförsäkring som ersätter skada på egendom, med några exempel:

  • Bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparations- och underhållsskyldiga för.
  • Fast inredning som bostadsrättsinnehavaren bekostat.
  • Det ingår även ett allrisk-skydd för installationer och hushållsmaskiner som inte är lösöre.

Självrisken är 1500 kr men om fastigheten samtidigt drabbats av en ersättningsberättigad skada gäller försäkringen utan självrisk. Vad gäller åldersavdraget uppgår det till max 10 000 kr/lägenhet.

Fördelen med ett kollektivt bostadsrättstillägg är att föreningen garanterat har ett försäkringsskydd för alla bostadsrätter. En annan styrka är att skadan regleras av ett och samma försäkringsbolag, oavsett om skadan uppstår i gemensamma utrymmen eller i respektive lägenhet.

Vid skada, kontakta styrelsen som i sin tur tar kontakt med en skadereglerare på IF skadeförsäkring.