Försäkring (bostadsrättstillägg)

Försäkring (bostadsrättstillägg)

Föreningen har tecknat ett försäkringsavtal med IF som gäller sedan 2012-07-01 och i fastighetsförsäkringen ingår även ett skydd som ersätter bostadsrättstillägget som enskild medlem normalt lägger till på sin hemförsäkring.

Styrelsen har således lyckats bibehålla föreningens försäkringskostnader, men ökat innehållet i form av bostadsrättstilläget som innebär en minskad kostnad för den enskilde medlemmen med cirka 200-300 kr/år.

Befintliga eller blivande medlemmar i föreningen behöver därför inte teckna, eller betala, för ett bostadsrättstillägg i sin hemförsäkringen. Kontakta försäkringsbolag för din hemförsäkring för att undersöka möjligheterna att säga upp det. Hänvisa bara till att bostadsrättsföreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg.

Det kollektiva bostadsrättstillägget är en fullvärdesförsäkring som ersätter skada på egendom, med några exempel:

  • Bostadsrättsinnehavaren enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar är reparations- och underhållsskyldiga för
  • Fast inredning som bostadsrättsinnehavaren bekostat
  • Det ingår även ett allrisk-skydd för installationer och hushållsmaskiner som inte är lösöre

Självrisken är 1500 kr men om fastigheten samtidigt drabbats av en ersättningsberättigad skada gäller försäkringen utan självrisk. Vad gäller åldersavdraget uppgår det till max 10 000 kr/lägenhet.

Fördelen med ett kollektivt bostadsrättstillägg är att föreningen garanterat har ett försäkringsskydd för föreningens samtliga bostadsrätter. En annan styrka är att skadan regleras av ett och samma försäkringsbolag, oavsett om skadan uppstår i gemensamma utrymmen eller i respektive lägenhet.

Om en olycka har inträffat

Vid skada, vänligen kontakta styrelsen som i sin tur kommer att ta kontakt med en skadereglerare på IF skadeförsäkring. Du kan även själv IF skadeförsäkrings kundservice om du så önskar.