Riktlinjer för markisväv och balkongskydd

Riktlinjer för markisväv och balkongskydd

Bostadsrättsföreningens styrelse har i samråd med arkitekten som ritat föreningens fastigheter, beslutat om ett par riktlinjer beträffande väv på markiser och balkongräcken.

Riktlinjerna ska följas om du önskar sätta upp antingen markisväv eller balkongskydd på din balkong:

 Riktlinjer avseende markisväv och balkongskydd (senast uppdaterat 2008)