Renovera hemma

Om du vill renovera din lägenhet måste du följa gällande regler i bostadsrättslagen och Brf  Granatäpplets stadgar. I denna informationsskrift redogör Brf Granatäpplets styrelse i  korthet för vad som gäller vid renovering av lägenheter i föreningens hus.  

Alla renoveringsåtgärder måste genomföras fackmässigt och utan påtaglig olägenhet för  föreningen och övriga boende i huset. Det är du som genomför en renovering som ansvarar  för att tillse att dessa krav efterlevs. Under pågående renovering ska du tillse att övriga  boende i huset störs så lite som möjligt samt att störande arbeten endast pågår på vardagar  mellan kl. 08.00 och 16.00.