Räntestrategi

Räntestrategi

Styrelsen har med stöd av bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare skapat en räntestrategi som har som mål att hålla nere kostnaderna för alla i föreningen.

Föreningen bör enbart välja rörliga räntor alternativt korta räntor (max 3 år) för att minimera föreningens kostnader för fastighetslån. Anledningen till detta är att det historiskt sett varit svårt att se att det lönat sig att ha långa bindningstider och att blir dyrt för föreningen.

Räntestrategi Bostadsrättsföreningen Granatäpplet (gäller sedan 2014-04-23)