Ordningsregler

Ordningsregler

Som boende i Bostadsrättsföreningen Granatäpplet ska bostadsrättsinnehavaren i sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.

Det innebär att man behöver tänka på att man bor i ett hus tillsammans med andra och ska vara medveten om att det man gör i sin egen lägenhet kan störa andra. Man har med andra ord skyldighet att visa hänsyn till sina grannar.

Ett antal ordningsregler har satts upp för tydliggöra vad man speciellt ska tänka på och efterleva:

 Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Granatäpplet (senast uppdaterade 29 april 2009)