Information om fastigheten

Information om fastigheten

Fastighetens byggår är 2007-2009.

Fastighetsbeteckningen är Mönstringen 2 och Staben 2.

Föreningen förvärvade fastigheten 2007 och föreningen äger marken.

Några planerade renoveringar finns inte då fastigheten är nybyggd, men föreningen avsätter regelbundet pengar för kommande underhåll.

Ventilation består av mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning. Köksfläktarna är kopplade till ventilationen.

Ventilationsfilter i respektive lägenhet byts regelbundet, normalt årsvis.

Uppvärmning sker via fjärrvärme, värmepump och värmeåtervinning av frånluft.

Gemensamma utrymmen är barnvagns- och cykelrum.

Parkeringsmöjligheter består av:

  • 26 st garageplatser i grannföreningen via ett kösystem med varierande kötid. 1190 kr/mån
  • 8 st carport-platser på egen mark via ett kösystem med varierande kötid, 600 kr/mån

I övrigt gäller Solna stads gatuparkering och boendeparkering.

Bredband, TV och telefoni levereras av Telia via fiber och debiteras som obligatorisk avgift per lägenhet. Indexeras enligt Telias prislista och kostar för närvarande 212 Kr/månad per lägenhet (november -2013):

  • Bredband: 100/100 MBit/s.
  • TV: kanalpaket Lagom (18 kanaler), till varje lägenhet tillhör 3 st digitalboxar.
  • Telefoni: grundabonnemang ingår i ovan paket men samtalstrafik betalas av enskild medlem.

I varje lägenhet finns ett internt nätverk där man kan styra vilken funktion man vill ha i respektive uttag.

Eldning och kolgrillning är förbjuden på föreningens mark då det finns en avdelad grillplats. I övrigt gäller förbud mot kolgrill på balkonger, endast el och gas är tillåtet.

Föreningen erbjuder nedanstående möjligheter att lämna sopor och avfall:

  • En behållare för matavfall
  • En behållare för tidningspapper
  • Ett återvinningsrum för papp, plast, glas och metall

Allt övrigt avfall hänvisas till kommunens återvinningsanläggning.

Energideklaration finns på föreningens webbsida.