Nycklar och lås

Nycklar och lås

Till varje lägenhet ska det finnas 3 st lägenhetsnycklar. Nycklarna är så kallade säkerhetsnycklar som endast kan kopieras via föreningens nyckelansvarige.

Kontakta föreningens nyckelansvarige om du:

  • vill beställa eller kopiera fler nycklar till din lägenhet,
  • vill stifta om/byta lås på din dörr,
  • har tappat bort en nyckel eller
  • hittar en nyckel på gatan eller i något lås, exempelvis en sopbehållare.

Att kontakta föreningens nyckelansvarige är det bästa och säkraste sättet för att vara säker på att nyckeln hittar till sin rättmätige ägare igen.