Nycklar och lås

Nycklar och lås

Till varje lägenhet ska det finnas 3 st lägenhetsnycklar. Nycklarna är så kallade säkerhetsnycklar som endast kan kopieras via föreningens nyckelansvarige.

Kontakta föreningens nyckelansvarige om du:

  • vill beställa eller kopiera fler nycklar till din lägenhet,
  • vill stifta om/byta lås på din dörr,
  • har tappat bort en nyckel eller
  • hittar en nyckel på gatan eller i något lås, exempelvis en sopbehållare.

Att kontakta föreningens nyckelansvarige är det bästa och säkraste sättet för att vara säker på att nyckeln hittar till sin rättmätige ägare igen.

Vill du installera ett digitalt/elektroniskt lås så går det bra, men du måste först ansöka om detta nedan. Alla kostnader rörande lås eller byte av lås bekostas av medlemmen.

Gör din anmälan här: https://granatapplet.se/nyckelhantering/byte-till-digitalt-las/

Kamera i dörrens tittöga

Det är tillåtet att installera en kamera istället för tittöga i ytterdörr, då det finns ett undantag i tillståndsplikten om kameraövervakningen om det avser ditt privata hem: Kamerabevakningslagen 5§ Punkt 1:
“Lagen gäller inte vid kamerabevakning som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll”

För att ovanstående ska gälla finns det några riktlinjer (Källa: Integritetsskyddsmyndigheten):

  • Bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll
  • Du kamerabevakar i egenskap av privatperson
  • Kameran filmar inte en plats dit allmänheten har tillträde
  • Kameran startar filmning endast när någon ringer på dörrklockan
  • Kameran filmar i max 30 sekunder
  • Det filmade materialet får inte spridas på något sätt

Föreningens trapphus är inte allmän plats, dock får kameran inte vara riktad så att den kan fånga personer som rör sig utanför porten på bild. Du bör informerar dina närmaste (potentiellt passerande) grannar om att du har en kamera istället för tittöga.