Nycklar och lås

Nycklar och lås

Till varje lägenhet ska det finnas 3 st lägenhetsnycklar. Nycklarna är så kallade säkerhetsnycklar som endast kan kopieras via föreningens nyckelansvarige.

Kontakta föreningens nyckelansvarige om du:

  • vill beställa eller kopiera fler nycklar till din lägenhet,
  • vill stifta om/byta lås på din dörr,
  • har tappat bort en nyckel eller
  • hittar en nyckel på gatan eller i något lås, exempelvis en sopbehållare.

Att kontakta föreningens nyckelansvarige är det bästa och säkraste sättet för att vara säker på att nyckeln hittar till sin rättmätige ägare igen.

Vill du installera ett digitalt/elektroniskt lås så går det bra, men du måste först ansöka om detta nedan. Alla kostnader rörande lås eller byte av lås bekostas av medlemmen.

Gör din anmälan här: https://granatapplet.se/nyckelhantering/byte-till-digitalt-las/