Stadgar

Stadgar

Stadgar är en bostadsrättsförenings grundläggande regler och dessa kan endast ändras på en eller flera föreningsstämmor.

Våra aktuella stadgar antogs enhälligt av de närvarande som var röstberättigade i maj 2016:

 Stadgar Bostadsrättsföreningen Granatäpplet (senast uppdaterade 11 maj 2016)