Stadgar

Stadgar

Stadgar är en bostadsrättsförenings grundläggande regler och dessa kan endast ändras på en eller flera föreningsstämmor.

Våra aktuella stadgar antogs enhälligt av de närvarande som var röstberättigade i juni 2020:

 Stadgar Bostadsrättsföreningen Granatäpplet (senast uppdaterade 10 juni 2020)