Kontakt

Kontakt

Kontaktpersoner och ansvarsområden till Bostadsrättsföreningen Granatäpplets styrelse.

Mats Pettersson
Ledamot (ordförande)

Honnörsgatan 17
Mejla till Mats

Olof Eriksson
Ledamot (kassör)

Honnörsgatan 25
0705-34 73 18
Mejla till Olof

Marie Svensson
Ledamot (sekreterare)

Honnörsgatan 23
0708-68 53 00
Mejla till Marie

Ansvarsområden:

 • Medlemsadministration
 • Nycklar
 • Posthantering

Andreas Selinder
Ledamot

Honnörsgatan 20
0733-53 46 04
Mejla till Andreas

Ansvarsområde teknisk förvaltning:

 • Snöröjning
 • Filterbyte
 • Utemiljö
 • Garanti & besiktningsåtgärder
 • Hissar

Hanna Åsberg
Ledamot

Honnörsgatan 19

Mejla till Hanna

Ansvarsområden:

 • Parkering & garage
 • Förrådsuthyrning
 • Bredband, TV och telefoni

Catarina Ranäng
Suppleant

Honnörsgatan 21
Mejla till Catarina

Ansvarsområden:

 • Innemiljö
 • El
 • Fjärrvärme
 • Vatten
 • Städdagar & portkoder

Anna Törngren
Suppleant

Honnörsgatan 22
Mejla till Anna

Ansvarsområde:

 • Sophantering & återvinning

Anneli Ehlerding
Suppleant

Honnörsgatan 17
Mejla till Anneli

Ansvarsområden:

 • Webbplats
 • Andrahandsuthyrning
 • Trygghetsambassadör i Järvastaden

Carolina Nygren
Sammankallande i valberedningen

Honnörsgatan 17
Mejla till Carolina

Ansvarsområden:

 • Valberedning