Är det för kallt i min lägenhet?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMS 2014:17) bör en bostadsrätt hålla mellan 20 och 23 grader.

Med det sagt bör du veta att värmen i fastighetens alla lägenheter justeras automatiskt efter årstiderna temperaturväxlingar. Vad som kan hända under hösten och som gör att det inledningsvis kan kännas lite extra svalt, är att det tar lite extra tid för huset att “få upp värmen”. Speciellt om stark kylan kommer plötsligt under höstens eller vinterns första dagar. Då kan temperaturen glida ner strax under 20 grader ett par dagar, men det korrigeras snabbt igen.

Du kan justera värmen själv genom att justera termostaten på respektive element i lägenheten. Däremot ska du inte att lufta elementen i lägenheten, då dessa är kopplade till ett “slutet system” och inte behöver luftas.

Upplever du trots detta att temperaturen inte riktigt är vad den borde efter att du har vidtagit åtgärderna ovan samt mätt temperaturen mitt i rummet där det känns kallt, kontakta personen i styrelsen som är ansvarig för innemiljön.

Category: Innemiljö